Isıtma
Sistemleri
Sektördeki dev projelere imza atmaya devam ediyoruz.
Soğutma
Sistemleri
Mekanik tesisat sektörüne yön veriyoruz.
Proses – Isıtma ve Soğutma Sistemleri

1.Proses – Isıtma ve Soğutma Sistemleri
 
1.1.Isıtma ve soğutma sisteminde boru çapı ve pompa seçimi birbirleriyle direkt ilişkili konulardır.
Pompa seçimi ve boru çapı dizaynında;
• Boru çapları öncelikle belirlenip bu çaplara uygun pompa seçilir.
• Pompa belirlendikten sonra buna uygun boru çapları belirlenir.
Kanal tasarımında kullanılan hız yöntemi mantığıyla paralel olarak uygun boru çapları seçilmesi sistemin dizaynını daha kolaylaştıracaktır. En uç noktalarından başlanarak ihtiyaç yükleri uygun hızlar ile beraber pompaya kadar toplanarak getirilir her kapasite artışında uygun hızlarda boru çapları hesaplanarak seçilmiş olur. Bu işlem esnasında ilgili tablolardan basınç düşümü de hesaplandığından pompanın direnci de hesaplanmış olur.
 
1.2.Ses, Titreşim, Genleşme Problemleri ve Çözümleri
Öncelikle mühendislik anlamında uygun hesaplamalar ile doğru boru çaplarının seçilmesi sesin ilk ve önemli nedenini ortadan kaldıracaktır. Ses kaynağının ikinci sebebi ise cihazlar ve armatürlerdir. Tesisat boyunca bu sesin ilerlemesi uygun askılama, sabitleme ve kompansatör kullanımı ile bu dezavantajlar ortadan kaldırılabilir.
 
1.3.Isıtma veya Soğutma Problemleri
• Tesisatta su seviyesinin düşüklüğü
• Sistemde hava yastıklarının bulunması, vanaların açık olmaması
• Tesisat suyunun kirliliği ve pislik tutucuların periyodik olarak temizlenmemesi
• Pompaların yetersizliği
• Sistemin dizaynında, mühendislik hesaplamalarında yanlışlık yapılması
• Sistemin devreye alınırken mi yoksa zaman içerisinde mi problem yarattığı tespit edilmelidir. Eğer sistem zamanla sorunlu hale gelmiş ise;
Sisteme borudan eklenenler tespit edilmeli ve kontroller buralardan başlatılmalıdır.
• Sistemde tıkanıklığın olup olmadığı kontrol edilmeli
• Sistem açık genleşme depolu sistem ise; havalık borularında su sirkülasyonu olmamalı, imbisat gidiş dönüş borularının tesisatın nerelerine saplandığı tespit edilmeli, eğer imbisat gidiş pompanın önünde ise sistem kısa devre yapabilir. İmbisat hatları yanlış bağlanmış olabilir
 
1.4.Isıtma Sisteminin Devreye Alınması
• Sistemin statik yüksekliği manometreden tespit edilerek genleşme deposunun ön basıncı statik basınca ayarlanmalıdır.
• Çalışma basıncı manometre üzerinden tespit edilmelidir. Statik yükseklik ve sistemin dolu haldeki hali sistemin çalışma basıncını verir.
• Sistemi doldururken bir yandan da havanın dışarı atılmasının sağlanması
• Sistem büyüklüğüne göre belirli süre maksimum sıcaklıkta çalıştırılmalıdır. Bu işlemi yaparken pompayı belirli zamanlarda durdurup sistemin havası boşaltılmalıdır, böylelikle su en üst noktaya kadar ulaşmış olacaktır.
• Sistemin havası alınırken eksilen su miktarı kadar tesisata su doldurulmalıdır.
 
1.5.Tesisat Renkleri
• Su (Yeşil)
• Buhar (Kırmızı)
• Hava (Mavi)
• Yanıcı Gazlar (Sarı)
• Yanıcı Olmayan Gazlar (Sarı)
• Asitler (Oranj)
• Bazlar (Eflatun)
• Yanıcı Sıvılar (Kahverengi)
• Vakum (Gri)